Salarisadministratie

Wat houdt het in?

Salarisadministratie vindt plaats op basis van een personeelsadministratie. Het uitgangspunt van de salarisadministratie ligt in de individuele arbeidsovereenkomst van de betreffende werknemer. Hierbij is men gehouden aan de kaders van een van toepassing zijnde Collectieve Arbeids Overeenkomst en van Nederlandse wet- en regelgeving. Bruto-netto berekeningen, controle van de salarisstroken en verwerken van de aanpassingen en beslagleggingen van de individuele personeelsleden moeten secuur worden uitgevoerd. Dit evenals beantwoording van de vragen van de personeelsleden over hen eigen salaris en alles dat er mee samenhangt.

Een salarisadministratie moet gevoerd worden zodra er een arbeidsovereenkomst ontstaat, oftewel wanneer er werknemers in dienst genomen worden. Een arbeidsovereenkomst ontstaat volgens de wet als een overeenkomst gesloten wordt waarbij de ene partij, de werknemer in dienst treedt bij de andere partij, de werkgever, om tegen betaling van loon arbeid te verrichten.

Wat wij kunnen betekenen?

NZR kan voor u de volgende werkzaamheden op het gebied van salarisadministratie verzorgen:
* Periodiek aanleveren van (elektronisch) betaalbestand(en)
* Periodieke journaalposten ten behoeve van de financiële administratie
* Opstellen van de Loonaangifte en doorzenden hiervan naar de Belastingdienst
* Jaaropgaven ten behoeve van de medewerkers

Vragen en werkzaamheden op loontechnisch en arbeidsrechtelijk gebied zoals;
* advisering op het gebied van CAO en  arbeidsovereenkomsten
* aan- en afmeldingen naar het pensioenfonds
* correspondentie met verzekeraars

Salarisadministratie uitbesteden?

Bent u geïnteresseerd in het geheel of gedeeltelijk uitbesteden van uw salarisadministratie(s)? Naar wens ook op locatie of online? Op basis van uw persoonlijke wensen lichten wij graag vrijblijvend toe wat we op dit gebied voor uw bedrijf kunnen betekenen. Middels de contactpagina kunt u direct contact met ons opnemen.

Neem contact op